İş Hayatında Ayrımcılığı Önlemeye Yönelik Projemiz Onaylandı

Avrupa İşbirliği Ağı Derneği (AİAD) amaçları arasında Türkiye’de sosyal girişimciliği geliştirmek, istihdam sorunlarının çözümü için katkılar geliştirmenin yanı sıra dezavantajlı gruplara (kadın, genç, engelli, çocuk vb.) yönelik araştırmalar yapmak, demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilincini geliştirmek ve bu konular ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmak ve projeler üretmek yer almaktadır. Bu doğrultuda Sivil Düşün AB Programı’nın desteğiyle düzenleyeceğimiz İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’nda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi nedenlerle iş hayatında yaşanan ayrımcılığın önlenmesine yönelik çözümler geliştirmek amaçlanmaktadır.

AİAD olarak düzenleyeceğimiz Çalışma Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’na konuyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler davet edilecektir. Katılımcı olmak için önümüzdeki günlerde web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan başvuru formu yayınlanacaktır.

sivil