AB Algısı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

Avrupa İşbirliği Ağı Derneği tarafından gerçekleştirilen AB Algısı Araştırması sonuçlandı. Ankete toplam 3385 kişi katılım sağladı. Anket sonucunda ulaşılan temel bulgular;

  • Ankete katılan kişi sayısı 3385’tir. Katılımcıların yaklaşık %50’si kadın, %50’si erkektir.
  • Araştırmada Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Avrupa Birliği’ni takip eden, süreci bilen, üniversite mezunu ve üzeri eğitim seviyesine sahip kişiler üzerinde uygulanmıştır.
  • 2012 yılında yapılan AİAD, AB Algısı Araştırması’nda %74 olan Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı %63’e düşmüştür, ancak katılımcıların yaklaşık %80’i AB üyeliğinin Türkiye’ye olumlu etkileri olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu da AB üyeliğinin Türkiye’ye faydalı olacağını düşünse dahi, üyeliği desteklemeyenlerin olduğunu göstermektedir.
  • Katılımcıların sadece %9.4’ü AB’nin Türkiye’ye diğer aday ülkelerle eşit davrandığını düşünmektedir.
  • Katılımcıların %36.5’i AB’yi güvenilir bir müttefik olarak görmemektedir.
  • Katılımcılar, ne AB’nin Türkiye’deki tanıtımının, ne de Türkiye’nin AB’deki tanıtımının yeterli olduğunu düşünmektedir.
  • AB’ye üyelik desteği ciddi oranda düşmesine rağmen, «imkanınız olsa bir AB üyesi ülkeye yerleşir miydiniz?» sorusuna, %71.8 bir süreliğine ya da temelli yerleşirdim cevabını vermiştir. %7.3’ü de kararsızdır.
  • En popüler ülkeler, İsveç, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya ve Finlandiya’dır.

Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.